Menu Close

Dokumentai

 1. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
 2. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės Peržiūrėti dokumentą
 3. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ darbuotojų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą
 4. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Peržiūrėti dokumentą sutikimas tvarkyti asmens duomenis
 5. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos. Peržiūrėti dokumentą
 6. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vidaus darbo tvarkos taisyklės. Peržiūrėti dokumentą
 7. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ elektroninio dienyno tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą
 8. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ bendruomenės etikos kodeksas. Parsisiųsti PDF formatu
 9.  Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ugdymo kokybės samprata. Peržiūrėti dokumentą
 10.  Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo programa 2016 m. Peržiūrėti dokumentą (ZIP formatas)
 11. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas. Peržiūrėti dokumentą 
 12. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas.  Peržiūrėti dokumentą 2021- 01,  peržiūrėti dokumentą-2021-09;  peržiūrėti dokumentą 2022-01 Peržiūrėti 2023-01 dokumentą NEBEGALIOJA (naujai parengta apmokėjimo sistemos projektas pateiktas susipažinimui)
 13. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. Peržiūrėti dokumentą
 14. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Peržiūrėti dokumentą 
 15. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  vidaus kontrolės politika. Peržiūrėti dokumentą
 16. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  finansų kontrolės taisyklės.Peržiūrėti dokumentą
 17. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą.
 18. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ psichologinio smurto ir mobingo darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą
 19. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą
 20. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP IŠVENGTI AR PATIRTI KUO MAŽIAU ŽALOS GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI:

 1. Kaip elgtis kilus oro pavojui ar karo grėsmei;
 2. Kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui;
 3. Kaip elgtis kilus cheminiam pavojui;
 4. Kaip elgtis pandemijos metu;
 5. Kaip pasigaminti marles vatos kaukę;
 6. Kaip elgtis gavus įtartiną paketą.
Skip to content