Menu Close

Trumpalaikė nuoma

2024 m. VADOVAUJAMĖS:

Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-383 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 5.2.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, minimalių pradinių įkainių patvirtinimo“ BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-116 “Dėl BĮ Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo” patvirtintu BĮ Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI, SĄRAŠU

Eil. Nr. Nuomojamo turto adresas Pastato pažymėjimas plane, unikalusis Nr. Nuomojamo turto pavadinimas

 

Patalpų pažymėjimas plane

 

Nuomojamo turto plotas, kv. m 1 Įkainis Eur už 1 val.*
1. Rasytės g. 5, Kaunas 1C2b,

1998-6007-9016

 

Sporto salė 1-22 96,08 6
2. Salė 1-83 112,45 6
3. Tambūras 1-58 13,54 3

2024 m. sausio-gegužės/birželio mėn. nuomojamos patalpos:

 1. Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 kv. m) 6,00 Eur 1 val.;
 2. Salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 kv. m) 6,00 Eur 1 val.;
 3. Tambūras (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54 kv. m) 3,00 Eur 1 val.

 

2024 m. sausio-gegužės/birželio mėn. sudarytos sutartys su:

 1. UAB „Edukacija“ 20 valandų nuo 2024 m. sausio 12 d. iki 2024 m. gegužės 31 dienos(išskyrus valstybinių švenčių dienas), penktadieniais nuo 16:30 val. iki 17:30 val., 13,54 kv. m tambūras (patalpa pažymėta plane Nr. 1-58, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams Bricks4kidz robotikai su LEGO vedimui. (60,00€ už visą laikotarpį).
 2. VšĮ „Hornets FM“ 38 valandos nuo 2024 m. sausio 8 d. iki 2024 m. gegužės 31 dienos(išskyrus šventines ir šv. Velykų moksleivių atostogų dienas), pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16:30 val. iki 17:30 val., 96,08 kv. m sporto salė (patalpa pažymėta plane Nr. 1-22, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams futbolo vedimui.(228,00 Eur už visą laikotarpį).
 3. Eglė Steponavičė 19 valandų nuo 2024 m. sausio 8 d. iki 2024 m. gegužės 27 dienos (išskyrus šventines dienas), pirmadieniais nuo 16:30 val. iki 17:30 val., 13,54 kv. m tambūrą (patalpa pažymėta plane Nr. 1-58, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams keramikos būrelio „Rasytės molinukai“ vedimui. (57,00 € už visą laikotarpį).
 4. VšĮ „Minvijos sporto klubas“ 20 valandų nuo 2024 m. sausio 8 d. iki 2024 m. gegužės 31 dienos, išskyrus kovo 29 ir valstybinių švenčių dienas, antradieniais ir penktadieniais nuo 16:30 val. iki 17:00 val., 112,45 kv. m aktų salė (patalpa pažymėta plane Nr. 1-83, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams sportinių šokių vedimui. (120,00€ už visą laikotarpį).
 5. VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“ 15,75 valandoms nuo 2024 m. sausio 9 d. iki 2024 m. gegužės 31 dienos, antradieniais nuo 16:00 val. iki 16:45 val., 13,54 kv. m tambūras (patalpa pažymėta plane Nr. 1-58, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams šachmatų pamokų vedimui. (47,25 Eur už visą laikotarpį).
 6. UAB „English one“ 30 valandų nuo 2024 m. sausio 11 d. iki 2024 m. gegužės 31 dienos,  išskyrus 2024 m. balandžio 4 d.,  ketvirtadieniais nuo 16:30 val. iki 18:00 val., 112,45 kv. m  aktų salė (patalpa pažymėta plane Nr. 1-83, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams anglų kalbos užsiėmimų vedimui.(180,00 Eur už visą laikotarpį).
 7. VšĮ „Kultūra vaikams“ 19 valandų nuo 2024 m. sausio 10 d. iki 2024 m. gegužės 29 dienos, pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16:30 val. iki 17:00 val., 112,45 kv. m aktų salė (patalpa pažymėta plane Nr. 1-83, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C2b, 1998-6007-9016), Rasytės g. 5, Kaune, naudoti neformalaus švietimo būreliui – įstaigos ugdytiniams baleto pamokėlių vedimui. (114,00 Eur už visą laikotarpį).

 


2023 m. spalio-gruodžio mėn. nuomojamos patalpos:

 1. Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 kv. m) 6,00 Eur 1 val.;
 2. Salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 kv. m) 6,00 Eur 1 val.;
 3. Tambūras (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54 kv. m) 3,00 Eur 1 val.

2023-2024 m. VADOVAUJAMĖS:

Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-383 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 5.2.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, minimalių pradinių įkainių patvirtinimo“ BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-116 “Dėl BĮ Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo” patvirtintu BĮ Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI, SĄRAŠU

Eil. Nr. Nuomojamo turto adresas Pastato pažymėjimas plane, unikalusis Nr. Nuomojamo turto pavadinimas

 

Patalpų pažymėjimas plane

 

Nuomojamo turto plotas, kv. m 1 Įkainis Eur už 1 val.*
1. Rasytės g. 5, Kaunas 1C2b,

1998-6007-9016

 

Sporto salė 1-22 96,08 6
2. Salė 1-83 112,45 6
3. Tambūras 1-58 13,54 3

2023 m. spalio-gruodžio mėn. sudarytos sutartys su:

 1. VšĮ “Kultūra vaikams”(baleto būrelis) 2023 m. spalio 6 d. Nr. DP-37, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 10 d. iki 2023 m. gruodžio 27 d. Viso 11 valandų (66,00Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-128). Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 kv. m);
 2. Egle Steponaviče(keramikos būrelis “Rasytės molinukai”) 2023 m. spalio 2 d. sutartis Nr. DP-35, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 9 d. iki 2023 m. gruodžio 18 d. Viso 11 valandų(33,00 Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-123). Tambūras(patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54 kv. m);
 3. VšĮ “Hornets FM”(futbolo būrelis) 2023 m. spalio 6 d. Nr. DP-38, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 9 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.(išskyrus valstybinių švenčių dienas) Viso 22 valandos(132,00Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-130). Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 kv. m);
 4. VšĮ “Minvijos sporto klubas”(šokių būrelis) 2023 m. spalio 11 d. Nr. DP-39, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 13 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. Viso 11 valandų (66,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-133); Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 kv. m);
 5. UAB “Edukacija” (Bricks4Kikdz robotikos su LEGO būrelis) 2023 m. spalio 2 d. Nr. DP-36, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. Viso 13 valandų (39,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-124). Tambūras(patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54 kv. m);
 6. VšĮ “Lietuvos šachmatų mokykla”(šachmatų treniruočių būrelis) 2023 m. spalio 11 d. Nr. DP-40, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 17 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Viso 7,5 valandų (22,50 Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-133). Tambūras(patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54 kv. m); 
 7. UAB “English One”(anglų kalbos būrelis) 2023 m. spalio 2 d. Nr. DP-34, nuomos terminas nuo 2023 m. spalio 5 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.(išskyrus valstybinių švenčių  dienas ir 2023 m. gruodžio 28 d.) Viso 16,5 valandos (99,00 Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-122). Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2).

2022-2023 m. VADOVAUJAMĖS:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A-4231 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” Peržiūrėti dokumentą
 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. A-4231 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” priedu Peržiūrėti dokumentą

 


2023 m. sausio-gegužės/birželio mėn. nuomojamos patalpos:

 1. Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 m2) 3,00 Eur 1 val.;
 2. Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2) 3,00 Eur 1 val.;
 3. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-18, plotas 8,18m2) 1,50 Eur 1 val.;
 4. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54m2) 1,50 Eur 1 val.

P. s. Visi klausimai dėl būrelių vykdymo – būrelių vadovams.


2023 m. sudarytos sutartys su:

 1. VšĮ “Kultūra vaikams”(baleto būrelis) 2023 m. sausio 12 d. Nr. DP-7, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. gegužės 29 d. Viso 9 valandos (27,00Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-11). Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2);
 2. Egle Steponaviče(keramikos būrelis) 2023 m. sausio 11 d. sutartis Nr. DP-2, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. birželio 5 d. Viso 19 valandų(28,50Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-6). Kabinetas (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54m2);
 3. VšĮ “Hornets FM”(futbolo būrelis) 2023 m. sausio 13 d. Nr. DP-8, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. Viso 38 valandos(114,00Eur)(BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-12). Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 m2);
 4. Kauno Kyokushin karate ir sveikatingumas klubas “Seiken”(karate būrelis) 2023 m. sausio 11 d. Nr. DP-3, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. Viso 39 valandos (117,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-7). Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 m2);
 5. VšĮ “Minvijos sporto klubas”(šokių būrelis) 2023 m. sausio 12d. Nr. DP-5, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 13d. iki 2023 m. gegužės 30 d. Viso 20 valandų (60,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-9); Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2);
 6. VšĮ “Robotikos akademija” (robotikos būrelis) 2023 m. sausio 11 d. Nr. DP-4, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2023 m. birželio 1 d. Viso 20 valandų (30,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-8). Kabinetas (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54m2);
 7. VšĮ “Lietuvos šachmatų mokykla”(šachmatų treniruočių būrelis) 2023 m. sausio 12 d. Nr. DP-6, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. Viso 15 valandų (22,50Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-10). Kabinetas (patalpos nr. plane 1-18, plotas 8,18m2); 
 8. UAB “English One”(anglų kalbos būrelis) 2023 m. sausio 12 d. Nr. DP-1, nuomos terminas nuo 2023 m. sausio 12d. iki 2023 m. gegužės 31 d. Viso 36 valandos (108,00Eur) (BĮ Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2023 m. sausio 11d. įsakymas Nr. V-5). Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2).

 

 

 

2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. nuomojamos patalpos:

 1. Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 m2) 3,00€/val.;
 2. Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2) 3,00€/val.;
 3. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-18, plotas 8,18m2) 1,50€/val.;
 4. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54m2) 1,5€/val.

Būrelių grafikai (nuomojamų patalpų laikai) bus įkelti artimiausiu metu.

Visi klausimai dėl būrelių – būrelių vadovams.


2021 m.:

Nuomojamų patalpų grafikas:

1. Kabinetas (patalpa prie sporto salės) –  darbo dienomis nuo 16:30 val. iki 18:00 val. (1,5€/val.)

2. Sporto salė – 16:30 val. – 18:00 val.  pirmadieniais, trečiadieniais (galima keisti pagal poreikį, du kartai per savaitę) (3,00€/val.)

3. Aktų salė – 16:30 val. – 18:00 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais (galima keisti pagal poreikį tris kartus per savaitę) (3,00€/val.)

4. Kabinetas su kriauklyte – kasdien 16:30 val. – 18:00 val. (1,5€/val.)

Nuo 2021 m. spalio mėn. planuojami būreliai:

 1. Keramikos būrelis peržiūrėti informaciją;
 2. Anglų kalbos būrelis peržiūrėti informaciją;
 3. Robotikos būrelis peržiūrėti informaciją.

Pastaba. Būrelių grafikai (nuomojamų patalpų laikai) bus įkelti artimiausiu metu.

Visi klausimai dėl būrelių – būrelių vadovams.

 


2019 m.:

Greitu metu Savivaldybės turto trumpalaikė nuoma bus vykdoma per Sistemą adresu www.kursportuoti.kaunas.lt., klientai, norėdami išsinuomoti Savivaldybės turtą, turės prisijungti prie elektroninės rezervacijos sistemos bei identifikuotis per Elektroninius valdžios  vartus. Klientui bus suteikiama galimybė rinktis siūlomą, Kauno miesto savivaldybei priklausantį, turtą, kuris yra pateiktas internetiniame puslapyje www.kursportuoti.kaunas.lt. su galimybe pasirinkti datą ir laiką, tam, kad Kliento rezervacija butų galiojanti, Klientas privalės sumokėti už nuomojamą turtą, pagal sugeneruotą sąskaitą.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-527(Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-474 redakcija) Savivaldybės turto, išskyrus nurodytą 24 ir 25 punktuose, kuris gali būti išnuomojamas trumpalaikiams atvejams, sąrašus tvirtina Administracijos direktorius. Sąraše nurodomas turto nuomos įkainis. Savivaldybės turto patikėtinis, kreipdamasis į Administracijos direktorių dėl sąrašo patvirtinimo, teiks prašymą pagal 33 punkto reikalavimus.

Šiuos sąrašus tvirtina, bei salių rezervavimo sistemos tvarkos aprašą rengia,  Sporto skyrius.

Tuomet, kada bus patvirtinti sąrašai, parengtas aprašas ir paleista sistema, bus galima nuomoti.

 


          Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais („Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas” (35-607/2011-10-19) su aktualiomis o redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir vykdo neformalaus ugdymo būrelius:

Nuo 2019 m. spalio mėn. planuojama pasirašyti nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis (patalpų nuoma) su žemiau išvardintais būreliais:

 1. Keramikos būrelis;
 2. Šokių būrelis;
 3. Šachmatų treniruotės;
 4. Kyokuchin karate treniruotės;
 5. Anglų k. būrelis

Taip pat sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Šilainių baseinu. (priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniams)

Pagal projektą “Pirmieji grybšniai vandens karalystėje” (nuoroda į projektą)


Nuo 2018 m. spalio mėn. pasirašytos nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartys (patalpų nuoma) žemiau išvardintiems būreliams:

 1. Keramikos būrelis. Vadovė Eglė Steponavičienė tel. 860578040;
 2. Ritminių šokių būrelis. Vadovė Audronė Vizbarienė tel. 867347956;
 3. Šachmatų treniruotės. VŠĮ “Lietuvos šachmatų mokykla” treneris Lukas Jonkus. Mokyklos tel. 862068487;
 4. Anglų k. būrelis. VŠĮ “AMES” mokytojos: Sonata Dulinskienė ir Karolina Kardokė. Mokyklos tel. 837422478; 837422102 

 

Taip pat sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Šilainių baseinu.

Priešmokyklinukai lanko plaukimo pamokėles trečiadieniais. Plaukimo instruktoriai-gelbėtojai Paulius Stankevičius, Nijolė Kedienė tel. 377843

Skip to content