Menu Close

Trumpalaikė nuoma

2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. nuomojamos patalpos:

 1. Sporto salė (patalpos nr. plane 1-22, plotas 96,08 m2) 3,00€/val.;
 2. Aktų salė (patalpos nr. plane 1-83, plotas 112,45 m2) 3,00€/val.;
 3. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-18, plotas 8,18m2) 1,50€/val.;
 4. Kabinetas (patalpos nr. plane 1-58, plotas 13,54m2) 1,5€/val.

Būrelių grafikai (nuomojamų patalpų laikai) bus įkelti artimiausiu metu.

Visi klausimai dėl būrelių – būrelių vadovams.


2021 m.:

Nuomojamų patalpų grafikas:

1. Kabinetas (patalpa prie sporto salės) –  darbo dienomis nuo 16:30 val. iki 18:00 val. (1,5€/val.)

2. Sporto salė – 16:30 val. – 18:00 val.  pirmadieniais, trečiadieniais (galima keisti pagal poreikį, du kartai per savaitę) (3,00€/val.)

3. Aktų salė – 16:30 val. – 18:00 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais (galima keisti pagal poreikį tris kartus per savaitę) (3,00€/val.)

4. Kabinetas su kriauklyte – kasdien 16:30 val. – 18:00 val. (1,5€/val.)

Nuo 2021 m. spalio mėn. planuojami būreliai:

 1. Keramikos būrelis peržiūrėti informaciją;
 2. Anglų kalbos būrelis peržiūrėti informaciją;
 3. Robotikos būrelis peržiūrėti informaciją.

Pastaba. Būrelių grafikai (nuomojamų patalpų laikai) bus įkelti artimiausiu metu.

Visi klausimai dėl būrelių – būrelių vadovams.

 


2019 m.:

Greitu metu Savivaldybės turto trumpalaikė nuoma bus vykdoma per Sistemą adresu www.kursportuoti.kaunas.lt., klientai, norėdami išsinuomoti Savivaldybės turtą, turės prisijungti prie elektroninės rezervacijos sistemos bei identifikuotis per Elektroninius valdžios  vartus. Klientui bus suteikiama galimybė rinktis siūlomą, Kauno miesto savivaldybei priklausantį, turtą, kuris yra pateiktas internetiniame puslapyje www.kursportuoti.kaunas.lt. su galimybe pasirinkti datą ir laiką, tam, kad Kliento rezervacija butų galiojanti, Klientas privalės sumokėti už nuomojamą turtą, pagal sugeneruotą sąskaitą.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-527(Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-474 redakcija) Savivaldybės turto, išskyrus nurodytą 24 ir 25 punktuose, kuris gali būti išnuomojamas trumpalaikiams atvejams, sąrašus tvirtina Administracijos direktorius. Sąraše nurodomas turto nuomos įkainis. Savivaldybės turto patikėtinis, kreipdamasis į Administracijos direktorių dėl sąrašo patvirtinimo, teiks prašymą pagal 33 punkto reikalavimus.

Šiuos sąrašus tvirtina, bei salių rezervavimo sistemos tvarkos aprašą rengia,  Sporto skyrius.

Tuomet, kada bus patvirtinti sąrašai, parengtas aprašas ir paleista sistema, bus galima nuomoti.

 


          Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais („Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas” (35-607/2011-10-19) su aktualiomis o redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir vykdo neformalaus ugdymo būrelius:

Nuo 2019 m. spalio mėn. planuojama pasirašyti nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis (patalpų nuoma) su žemiau išvardintais būreliais:

 1. Keramikos būrelis;
 2. Šokių būrelis;
 3. Šachmatų treniruotės;
 4. Kyokuchin karate treniruotės;
 5. Anglų k. būrelis

Taip pat sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Šilainių baseinu. (priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniams)

Pagal projektą “Pirmieji grybšniai vandens karalystėje” (nuoroda į projektą)


Nuo 2018 m. spalio mėn. pasirašytos nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartys (patalpų nuoma) žemiau išvardintiems būreliams:

 1. Keramikos būrelis. Vadovė Eglė Steponavičienė tel. 860578040;
 2. Ritminių šokių būrelis. Vadovė Audronė Vizbarienė tel. 867347956;
 3. Šachmatų treniruotės. VŠĮ “Lietuvos šachmatų mokykla” treneris Lukas Jonkus. Mokyklos tel. 862068487;
 4. Anglų k. būrelis. VŠĮ “AMES” mokytojos: Sonata Dulinskienė ir Karolina Kardokė. Mokyklos tel. 837422478; 837422102 

 

Taip pat sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Šilainių baseinu.

Priešmokyklinukai lanko plaukimo pamokėles trečiadieniais. Plaukimo instruktoriai-gelbėtojai Paulius Stankevičius, Nijolė Kedienė tel. 377843

Skip to content