Menu Close

Įstaigos veiklos ataskaitos

2023 m.

Metinės veiklos pristatymas

Metinė veiklos ataskaita


2022 m. (pritarta 2023 m. gegužės 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-210 “Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms”)

Metinės veiklos pristatymas Peržiūrėti dokumentą

Metinė veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą


2021 m.:

Metinės veiklos pristatymas peržiūrėti dokumentą

Metinė veiklos ataskaita peržiūrėti dokumentą


 

2020 m.:

Metinės veiklos pristatymas peržiūrėti dokumentą

Metinė veiklos ataskaita peržiūrėti dokumentą


 

2019 m. :

Metinė ataskaita Peržiūrėti dokumentą (peržiūrėti veiklos ataskaitos pritarimą)

Metinės veiklos ataskaitos priedas (skaidrės) Peržiūrėti dokumentą


 

2018 m. :

Metinė veiklos ataskaita. Peržiūrėti dokumentą

Metinės veiklos ataskaitos priedas (skaidrės). Peržiūrėti dokumentą


 

2016 m. :

Metinės veiklos ataskaita . Peržiūrėti ataskaitą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaita  Parsisiųsti MS Word formatu

 

Skip to content