Bendros žinios apie įstaigą

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

Adresas: Rasytės g. 5, LT – 48128 Kaunas

El. paštas:  rasytesdarzelis@gmail.com

Telefonai:    Direktorė tel. (8  37)  362  872

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (8  37)  363  461;

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, raštvedė (8  37)  362  343;

Faksas:    (8 37) 362 872

Įstaigos tipas:  bendrosios paskirties lopšelis-darželis

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Juridinio asmens kodas: Įs/k 191637011

A/s LT524010042500090056 AB Bankas “Luminor”

Mokomoji kalba: lietuvių

Lopšelio-darželio priklausomybė savivaldybės įstaiga

Steigėjas Kauno miesto savivaldybė (toliau steigėjas), Laisvės al. 96, LT_44251 Kaunas

rasyte_logo-295x300

Darželio logotipas

logo

Kauno miesto herbas

logotipas projekto sveika_mokykla_logotipas_25_m

„Sveika mokykla“ logotipas