Menu Close

PASLAUGOS

 Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą:

       

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Įstaigoje teikiamos kokybiškos logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo, psichologo, meninio ugdymo mokytojo paslaugos. Į bendrąsias grupes integruojami SP ir SUP vaikai, kurie sudaro 27 proc. lankančių vaikų. 

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys neformalųjį ugdymą:

Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas. 

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais

(„Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas” (35-607/2011-10-19) su aktualiomis redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir vykdo neformalaus ugdymo būrelius: ritminių šokių, keramikos, anglų kalbos pamokėlės, šachmatų treniruotės.

             Daugiau informacijos apie būrelių grafikus ir kontaktinę informaciją rasite  skyrelyje Trumpalaikė nuoma.

Skip to content