Menu Close

Mokestis už darželį

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (nustatytas atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nurodytos atlyginimo lengvatos, mokėjimo tvarka) Peržiūrėti


Laukiami mokesčio už darželį pokyčiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Peržiūrėti informaciją


Dalinamės naujausia informacija apie pasikeitimus mokestyje už darželį (2023 m. vasario 9 d.):

  1. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS Peržiūrėti dokumentą;
  2. DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T- 454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo


Primename:

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Mokestis už maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Atlyginimas už maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.

Mokėti į Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ (kodas 191637011)
sąskaitą LT164010042500080422 Luminor Bank AB,
VienaSąskaita atsiskaitymo sistemoje, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.

Automatizuotam piniginių lėšų teisingam įskaitymui,
būtina mokėjimo pavedime nurodyti
Mokėtojo kodą, kuris prasideda (pvz. RAS1807070), vaiko vardą ir pavardę.

Dėkojame, kad mokesčius mokate laiku

http://kba.lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/

Naujiena! Nuo šiol sąskaitas už ugdymą galima patogiai sumokėti internetu – mokesčių platformoje www.vienasaskaita.lt. Įsitraukite į savo „Vienos sąskaitos“ paskyrą ugdymo įstaigą, nurodydami mokėtojo kodą, ir kiekvieną mėnesį Jums automatiškai bus pateikiama mokėjimo suma, kita svarbi sąskaitos informacija.  Už ugdymo paslaugas galėsite atsiskaityti vienu mokėjimu, kartu su kitomis sąskaitomis.
P.S. jei ugdymo įstaigą jau esate įsitraukę, mokėjimo duomenys bus pateikti automatiškai.
Daugiau informacijos info@vienasaskaita.lt arba telefonu 8 700 77007.

KILUS NEAIŠKUMAMS DĖL LENGVATŲ TAIKYMO, PRAŠOME KREIPTIS TIESIOGIAI Į ĮSTAIGĄ!

Skip to content