Menu Close

Kodėl rinktis šią įstaigą?

Mūsų misija

Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinėmis įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais kvalifikuotai teikti 1,5-6 (7) m. amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius. Kurti integruotą sveikatai palankią aplinką, stiprinant vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, formuojant palankias vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Veiklos sritys

Siekiama, kad vaikas taptų: oria, laisva, kūrybiška asmenybe; aktyviu bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms; sėkmingai besimokančiuoju. 

Kolektyvas

Ilga patirtis, kvalifikuoti darbuotojai leidžia mums rūpintis Jūsų vaikais pačiais geriausiai būdais.

Rezultatai ir pasiekimai

Lopšelis-darželis dalyvauja tarptautiniuose projektuose, į kuriuos  įtraukiami ne tik pedagogai, bet ir ugdytiniai.

Naujienos

Atraskite visas lopšelio-darželio naujienas vienoje vietoje.

Patarimai ir rekomendacijos

Pirmosios vaiko dienos darželyje

Mūsų draugai ir partneriai

Partneriai

Susisiekite su mumis

Užklausimo forma

Skip to content