Menu Close

Įstaigos taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (globėjus) mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

 

Kauno lopšelio -darželio “Rasytė” tarybos sudėtis  Peržiūrėti sudėtį

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2021 m. peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2020 m. peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2019 m.  peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2018 m. peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2017 m. peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” tarybos ataskaita už 2016 m. peržiūrėti dokumentą

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Metodinė taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija  metodinei veiklai organizuoti.

Skip to content