Menu Close

VEIKLOS SRITYS

       PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

     Kauno lopšelis- darželis „Rasytė“ – savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1,5 iki 6 (7) metų amžiaus. Lopšelis-darželis „Rasytė“ yra Šilainių seniūnijoje, daugiabučių mikrorajone. Netoliese yra T. Ivanausko progimnazija, su kuria palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga.


STRATEGINIAI 2022-2024 m. m.  TIKSLAI

 Prioritetas

 Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

 1 TIKSLAS

 Gerinti ugdymo kokybę, formuojant ugdymosi kultūrą

 2 TIKSLAS

Užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas.

3 TIKSLAS

Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant vidaus aplinką, sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir darbo aplinką, atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus.


STRATEGINIAI 2019-2021m.m.  TIKSLAI

1. Inicijuoti programas, projektus, veiklas, skatinančias sveiką gyvenimo būdą ir elgseną, psichinę sveikatą

2. Plėtoti ugdymo/si turinio novacijų diegimą, vykdant projektinę veiklą, naudojant IKT  ir išmaniąsias technologijas

3. Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant vidaus ir lauko aplinką.

sveika_mokykla_logotipas_rgb   olimpine-karta

  •  Kauno lopšelis-darželis “Rasytė”  priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, vykdo sveikatą stiprinančią programą;
  •  vykdo olimpinių vertybių ugdymo programą, dalyvaudama respublikiniame projekte „Olimpinė karta“;
  •  aktyviai dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.
   Daugiau informacijos apie  sportinę, sveikatą stiprinančią veiklą rasite svetainėse  http://www.szelmeneliai.lt/,  http://www.olimpinekarta.lt/ ,  http://www.smlpc.lt/

scan_20190726-3   scan_20190726-4scan_20190726-5   scan_20190726-2

 

 
Skip to content