Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Antikorupcijos veiklos planas 2023-2027 metams Peržiūrėti dokumentą

Antikorupcijos prevencinė programa 2023-2027 metams Peržiūrėti dokumentą

 

Ataskaita už 2023 metus Peržiūrėti dokumentą

Informacija dėl darbuotojų pareigybių sąrašo, privalančių teikti privačių interesų deklaracijas 2023

 

KVIETIMAS Į NUOTOLINĮ SUSITIKIMĄ

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama padėti kurti korupcijai atsparią aplinką ugdymo įstaigose bei atsižvelgdama į pateiktą metodinės pagalbos poreikį, kviečia ugdymo įstaigų atstovus į susitikimą, kurio metu bus aptartas privalomų ir neprivalomų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimas ugdymo įstaigose, savarankiškos įstaigos vaidmuo užtikrinant šių priemonių įgyvendinimą bei esminiai žingsniai užtikrinant interesų konfliktų valdymą ir dovanų politiką ugdymo įstaigose. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu 2023 m. gegužės 24 d. 15.00 val. per „Microsoft Teams“ platformą. Numatoma renginio trukmė – 1-1,5 val. Pranešimus skaitys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir STT atstovai.

Kiekvieno dalyvio maloniai prašome iki š. m. gegužės 22 d. užpildyti renginio dalyvio registracijos anketą, kurioje pateikti duomenys bus naudojami prisijungimui į susitikimą.

Likus vienai dienai iki renginio registracija bus patvirtinta el. laišku, kuriame bus nurodyta prisijungimo nuoroda.

Nuoroda į renginio dalyvio registracijos anketą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registracijosanketa0524

Metodinės pagalbos renginio ,,Efektyvios korupcijai atsparios aplinkos kūrimas ugdymo įstaigoje“ PROGRAMA   Peržiūrėti


 

Antikorupcinės komisijos sudėtis Peržiūrėti komisijos sudėtį

Nuoroda į STT puslapį.  Peržiūrėti čia 

Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Peržiūrėti čia

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Peržiūrėti čia

DALINAMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS informacija”PAGRINDINĖS KORUPCIJOS RIZIKOS SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOJE” Korupcijos rizikos analizėse ir kituose tyrimuose nustatytų korupcijos rizikų apžvalga, Vilnius 2019 Peržiūrėti dokumentą

Susidūrei su korupcija? www.kaunas.lt/korupcijos-prevencija/


Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” antikorupcinės programos ir ataskaitos:

Antikorupcinės komisijos ataskaita 2021m. Peržiūrėti ataskaitą

Antikorupcinės komisijos ataskaita 2020

2020-2022 m. m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. Peržiūrėti dokumentą

 

diskusija

2017-2019 m.m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. Peržiūrėti dokumentą

2019 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaita. Peržiūrėti dokumentą

2018 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaita. Peržiūrėti dokumentą

2017m. antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaita. Peržiūrėti dokumentą 

Diskusija “Viešumas-kova su korupcija” . Peržiūrėti 

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė”antikorupcinės komisijos protokolas. Peržiūrėti dokumentą 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos viršininko padėka direktorei Ritai Vaškelienei už diskusijos “Antikorupcinis švietimas” organizavimą “Rasytės” bendruomenei Peržiūrėti dokumentą

Diskusija “Antikorupcinis švietimas” (2015-12-14) Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” įsigyto inventoriaus ataskaita už 2013m. Parsisiųsti MS Word formatu

2011m. antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaita. Peržiūrėti dokumentą

 

 
 

 

Skip to content