Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m.:

I ketvirtis  Peržiūrėti dokumentą

II ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

III ketvirtis

IV ketvirtis/metinis

Ataskaita už 2023 m. ugdymo sąlygų tenkinimą

 


2022 m.:

I ketvirtis peržiūrėti el. dokumento nuorašą

II ketvirtis peržiūrėti el. dokumento nuorašą

III ketvirtis peržiūrėti el. dokumento nuorašą

IV ketvirtis/metinis peržiūrėti dokumentą

 

Ataskaita už 2022 m. ugdymo sąlygų tenkinimą Peržiūrėti dokumentą

 


 

2021 m.:

I ketvirtis peržiūrėti dokumentą

II ketvirtis Peržiūrėti el. dokumento nuorašą

III ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

IV  ketvirtis/metinis Peržiūrėti el. dokumento nuorašą

(patikslinta už 2021 metus dokumento nuorašas )


 2020 M.:

2020 m. I ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

2020 m. II ketvirtis Peržiūrėti e. dokumento nuorašą

2020 m. III ketvirtis Peržiūrėti el. dokumento nuorašą

2020 m. IV ketvirtis/metinis (2021-03-29) Peržiūrėti el. dokumento nuorašą


 2019 M. metinis (Peržiūrėti dokumentą)

2019 m. I ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą)

2019 m. II ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą)

2019 m. III ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą)

2019 m. IV ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą)

 

_____________________________________________________________________

Ataskaita už 2020 m. I-III ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimą  Peržiūrėti dokumentą

Ataskaita už 2020 m. I-II ketvirčio ugdymo sąlygų tenkinimą Peržiūrėti dokumentą

Ataskaita už 2019 m. Peržiūrėti dokumentą

Ataskaita už 2019 m. ugdymo sąlygų tenkinimą.  Peržiūrėti dokumentą 

Ataskaita už 2018 m. ugdymo sąlygų tenkinimą. Peržiūėti dokumentą

___________________________________________________________________________

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M.

2018 m. metinis (Peržiūrėti dokumentą)

2018 m. I ketvirtitis ( Peržiūrėti dokumenta)

2018 m. II ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą) 

2018 m. III ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą) 

2018 m. IV ketvirtis (Peržiūrėti dokumentą)

 


Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-12-31 duomenimis ataskaita

(Metinė ataskaita-2018-12-31-d-duomenimis Pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. 4 ketvirtį patikslintos formos 2019 m.)

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu (pasirašyta el. parašu 2019 m.):

  1. Finansinių ataskaitų rinkinys_2018m;
  2. Aiškinamasis_raštas_2018metinis.

 

_____________________________________________________________________________

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M.

I ketvirtis: 

Ataskaitų I dalis     Ataskaitų II dalis

II ketvirtis:

Ataskaitų I dalis      Ataskaitų II dalis   

Ataskaitų III dalis      Ataskaitų IV dalis

III ketvirtis:

Balansas (aiškinamasis raštas ir antrosios formos)

IV ketvirtis

ld-rasyte-ataskaitos ( metinis su aiškinamuoju raštu)

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” (ataskaitos 2016 metais)

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. IV KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

ATASKAITA UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ 2016 M.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖN. BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2016 M.

SĄMATOS 2016 M.

_____________________________________________________________________________

DARBUOTOJŲ 2015 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2015 M. Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 Pasisiųsti PDF formatu

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS

 Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS

 Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS 

Parsisiųsti PDF formatu

PROGRAMŲ SĄMATOS 2015 M. 

2015 m. programos sąmatos


PROGRAMŲ SĄMATOS 2014 M.

parsisųsti Zip formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. IV KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. III KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. II KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. I KETVIRTĮ

Parsiųsti MS Word formatu

DARBUOTOJŲ  VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2014 M.

Parsisiųsti MS Word formatu


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2013 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2013 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

 

Skip to content