Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

 

  Kauno lopšelyje-darželyje “Rasytė”veikia

   Darbo taryba, naujai išrinkta 2021 m. vasario 12 d. bendruomenės narių slaptu balsavimu.

   Pirmininkė – Vaida Stankevičiūtė, mokytoja.

   Nariai:

  Rita Laurikietytė, mokytoja;

   Agnė Kukcinavičienė,  mokytoja.

  Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.


    Vaiko gerovės komisija. Peržiūrėti komisijos sudėtį

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” VGK tvarkos aprašasPeržiūrėti dokumentą.


    Krizių valdymo komanda. Peržiūrėti komandos sudėtį 

            Krizių valdymo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą


    Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija.  Peržiūrėti sudėtį 

                Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai. Peržiūrėti dokumentą 


    Internetinės svetainės priežiūros komanda. Peržiūrėti komandos sudėtį


    Antikorupcinė komisija.  Peržiūrėti komisijos sudėtį


    Koordinacinė ir giluminio įsivertinimo darbo grupė.  Peržiūrėti komandų sudėtį


  „Olimpinė karta“ projektinė grupė.  Peržiūrėti komandos sudėtį


   Etikos komisija. Peržiūrėti komisijos sudėtį

            Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ bendruomenės etikos kodeksas. Parsisiųsti PDF formatu


  Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė.  Peržiūrėti komandos sudėtį


  Darnaus vystymosi principų įgyvendinimo komanda.  Peržiūrėti komandos sudėtį


  Kūrybinė grupė.  Peržiūrėti grupės sudėtį

 

Skip to content