Menu Close

Teisės aktų pažeidimai

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados

  •   Kauno VMVT 2018-03-13 atliko maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, RVASVT sistemos auditą ir GHP auditą. Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.

          Nurodymai:

  1.    Atnaujinti nehigieniškus inventoriaus laikymo spintelės durų paviršius iki 2018-04-13. Pažeidimas pašalintas – įsigyta nauja gamybinė inventoriaus spinta 2018-03-14.
  2.    Atnaujinti žemėtų daržovių laikymo talpą iki 2018-03-27 – atnaujinta.

     3.    Atnaujinti žemėtų daržovių patalpos sienos paviršių iki 2018-03-19 –atnaujinta.

  •  2018-05-22 NVSC Kauno departamentas atliko periodinę kontrolę,  surašytas  aktas: ugdymo veikla vykdoma, pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji reikalavimai, patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313. Trūkumus pašalinti iki 2018-08-31
  1. Aštuoniose grupėse daugiau kaip 20vaikų (5.4 punktas).
  2. Grindų (linoleumas) danga 4 grupių miegamuosiuose susidėvėjusi,  nelygi, įtrūkusi, (48p). Trūkumas pašalintas – danga pakeista.
  3. „Pelėdžiukų“ grupėje reikalingas remontas, nes matomi tapetai atsipleišėję (78p.). Trūkumas pašalintas – grupė ištapetuota.
  •          Kauno m. savivaldybės arministracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Keruckė ir vyriausioji specialistė Edita Mikelionienė 2018-11-13  dalyvavo pokalbyje su įstaigos vadovais pagal švietimo skyriaus planą, patikrino įstaigos dokumentus. Dokumentai tvarkingi, pastabų nėra.
  •          Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatė (aktas 2017-04-21 Nr.33 VMĮP-574).   Nurodymas: žalios mėsos tvarkymo vietoje atnaujinti stalų metalines konstrukcijas iki 2017-05-29. Trūkumai pašalinti –  perdažytos metalinės konstrukcijos 2017-05-02.
Skip to content