Darbuotojai

          Vaikams kokybiškas paslaugas teikia bei tėvus konsultuoja įvairiais klausimais pagalbos vaikui specialistai, turintys pedagoginį aukštąjį išsilavinimą, reguliariai keliantys kvalifikaciją seminaruose, įgiję atitinkamą kvalifikacinę kategoriją.

 

Šiuo metu įstaigoje dirba 49 kvalifikuoti darbuotojai, iš jų – 25 pedagogai.

darbuotoju_bendra_nuotrauka

Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigybės pavadinimas Kvalifikacinė kategorija Telefono nr.
Rita Vaškelienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktorius I vadybinė kategorija 837 362872
Remigija Kasputienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui I vadybinė kategorija

vyresnioji auklėtoja

837 363461
Audronė Astrauskienė Aukštasis Treneris Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytojas 8 37 363463
Vida Brokienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837 363461
Nijolė Brazauskienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837 363461
Gintarė Dabašinskienė Vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programą Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837 363461
Audronė Domanaitienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837 363461
Kristina Geišienė Aukštasis Fizinis auklėjimas Neformaliojo ugdymo mokytojas Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja ekspertė 837 363461
Laima Golumbauskienė  Aukštesnysis  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojas ir šeimos pedagogas 837 363461
Stasija Janušienė Aukštesnysis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837 363461
Zita Juozaponienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtoja 837 363461
Rasa Jusevičienė Aukštasis neuniversitetins Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837 363461
Audronė Kerševičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837 363461
Jolita Kucinaitė vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos IV k. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta  837363461
Agnė

Kukcinavičienė

 Aukštasis  Mokytojas  priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytojas  837 363461
Rita Laurikietytė Aukštasis
Ikim. ugd. koleginių studijų programa
 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  Auklėtojas  837 363461
Aušra Leckienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymomokytojas Vyresnioji auklėtoja 837 363461
Agnė Liščiukaitytė Aukštasis Menų pedagogas

 

 Meninio ugdymo mokytojas (dailė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytojo kvalifikacija

Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta

837 363461
Irena Mačionienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogija ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837 363461
Rūta Marazienė Aukštasis Mokytojas priešmokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas 837 363461
Ingrida Markūnė Aukštasis Psichologas Psichologas IV kategorija 837 363461
Irena Ponomarenkienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837 363461
Vaida Stankevičiūtė Aukštesnysis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos II k. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837 363461
Irena Urbonienė Aukštesnysis Kanklių specialybė Meninio ugdymo mokytojas(muzika) Vyresnioji muzikos mokytoja 837 363461
Irena Žibėnienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837 363461
Eglė Žičkuvienė Aukštasis Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedas Logopedė ekspertė, specialioji pedagogė 837 363461

 

(2018 M. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESČIO BRUTO)