Darbuotojai

          Vaikams kokybiškas paslaugas teikia bei tėvus konsultuoja įvairiais klausimais pagalbos vaikui specialistai, turintys pedagoginį aukštąjį išsilavinimą, reguliariai keliantys kvalifikaciją seminaruose, įgiję atitinkamą kvalifikacinę kategoriją.

 

Šiuo metu įstaigoje dirba 49 kvalifikuoti darbuotojai, iš jų – 25 pedagogai.

darbuotoju_bendra_nuotrauka

Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigybės pavadinimas Kvalifikacinė kategorija Telefono nr.
Rita Vaškelienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktorius I vadybinė kategorija 837362872
Remigija Kasputienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui I vadybinė kategorija

vyresnioji auklėtoja

837363461
Vida Brokienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Nijolė Brazauskienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837363461
Gintarė Dabašinskienė Vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programą Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837363461
Audronė Domanaitienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Kristina Geišienė Aukštasis Fizinis auklėjimas Neformaliojo ugdymo mokytojas Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja ekspertė 837363461
Laima Golumbauskienė  Aukštesnysis  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojas ir šeimos pedagogas 837363461
Stasija Janušienė Aukštesnysis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837363461
Zita Juozaponienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtoja 837363461
Rasa Jusevičienė Aukštasis neuniversitetins Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Aušra Leckienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymomokytojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Agnė Liščiukaitytė Aukštasis Menų pedagogas

 

 Meninio ugdymo mokytojas (dailė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytojo kvalifikacija

Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta

837363461
Ingrida Markūnė Aukštasis Psichologas Psichologas IV kategorija 837363461
Irena Mačionienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogija ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Irena Ponomarenkienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Vaida Stankevičiūtė Aukštesnysis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos II k. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837363461
Irena Urbonienė Aukštesnysis Kanklių specialybė Meninio ugdymo mokytojas(muzika) Vyresnioji muzikos mokytoja 837363461
Adronė Kerševičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Jolita Kucinaitė vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos IV k. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta  837363461
Agnė 

Kukcinavičienė

Aukštasis Mokytojas  priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytojas 837363461
Rūta Marazienė  Aukštasis  Mokytojas  priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytojas  837363461
Irena Žibėnienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Eglė Žičkuvienė Aukštasis Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedas Logopedė ekspertė, specialioji pedagogė 837363461
Rita Laurikietytė  Aukštasis
Ikim. ugd. koleginių studijų programa
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  Auklėtojas  837363461

 

(2018 M. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESČIO BRUTO)