Darbuotojai

          Vaikams kokybiškas paslaugas teikia bei tėvus konsultuoja įvairiais klausimais pagalbos vaikui specialistai, turintys pedagoginį aukštąjį išsilavinimą, reguliariai keliantys kvalifikaciją seminaruose, įgiję atitinkamą kvalifikacinę kategoriją.

 

Šiuo metu įstaigoje dirba 52 kvalifikuoti bendruomenės nariai, iš jų – 25 pedagogai.

darbuotoju_bendra_nuotrauka

Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigybės pavadinimas Kvalifikacinė kategorija Telefono nr.
Rita Vaškelienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktorius I vadybinė kategorija 837362872
Remigija Kasputienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui I vadybinė kategorija

vyresnioji auklėtoja

837363461
Vida Brokienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Nijolė Brazauskienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837363461
Gintarė Dabašinskienė Vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programą Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837363461
Audronė Domanaitienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Kristina Geišienė Aukštasis Fizinis auklėjimas Neformaliojo ugdymo mokytojas(kūno kultūra) Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja ekspertė 837363461
Laima Golumbauskienė  Aukštesnysis  Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtojas ir šeimos pedagogas 837363461
Stasija Janušienė Aukštesnysis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 837363461
Zita Juozaponienė Aukštasis neuniversitetinis Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtoja 837363461
Rasa Jusevičienė Aukštasis neuniversitetins Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Aušra Leckienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Agnė Liščiukaitytė Aukštasis Menų pedagogas

 

 Meninio ugdymo pedagogas (dailė)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Mokytojo kvalifikacija

Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta

837363461
Ingrida Markūnė Aukštasis Psichologas Psichologas IV kategorija 837363461
Irena Mačionienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogija ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 837363461
Irena Ponomarenkienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Vaida Stankevičiūtė Aukštesnysis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos II k. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtojo kategorija nesuteikta 837363461
Irena Urbonienė Aukštesnysis Kanklių specialybė Meninio ugdymo pedagogas(muzika) Vyresnioji muzikos mokytoja 837363461
Jolita Kucinaitė vidurinis Studijuoja ištęstinių studijų profesinio bakalauro ikimok. ugd. studijų programos IV k. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Auklėtojo kvalifikacija nesuteikta  837363461
Rūta Marazienė  Aukštasis  Mokytojas  priešmokyklinio ugdymo pedagogas  Mokytojas  837363461
Irena Žibėnienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Vyresnioji auklėtoja 837363461
Eglė Žičkuvienė Aukštasis Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedas Logopedė ekspertė, specialioji pedagogė 837363461
Rita Laurikietytė  Aukštasis
Ikim. ugd. koleginių studijų programa
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas  Auklėtojas  837363461

 

2018 M. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESČIO BRUTO