Menu Close

PROJEKTAS “Pirmieji grybšniai vandens karalystėje”

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ir Kauno plaukimo mokyklos „Šilainiai“ bendradarbiavimas, įgyvendinant projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“

Šis projektas, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, prasidėjo 2019 metais. 3 metus iš eilės vis kiti priešmokyklinukai mokėsi plaukimo paslapčių Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ plaukimo baseine. Apie plaukimo naudą vaikams net ir suaugusiems daugelis yra girdėję ir žino  – fizinis kūno lavinimas, gerinama koordinacija ir ištvermė, grūdinimasis, išmokimas plaukti ar net nugalėti plaukimo baimę. Ši sporto šaka leidžia ne tik pagerinti vaiko sveikatą, bet ir gauti reikiamą emocinį atsipalaidavimą, geras emocijas.

Ugdytiniai pirmųjų pamokėlių baseine metu grūdinosi apsipylimais vandeniu, mokėsi taisyklingų kvėpavimo ir slinkties pratimų, atliko žaismingus “pasitaškymo” judesius, siekiant nugalėti baismės jausmą vandenyje. Mažųjų plaukikų saugumu rūpinosi profesionalūs ir atsakingi treneriai: Edita Plungienė ir Pijus Andrijauskas. Pradžioje  plaukimų vaikams reikalingos buvo ir kelios plaukimo priemonės kaip rankyčių plaustukai, plaukimo lentos ar plaukimo putų „makaronai“.

Trenerių dėka  vaikai gan greitai įsisavinimo plaukimo techniką ir kas kart vis laisviau jautėsi baseine, nugalėjo vandens baimę, išdrįso šokti į vandenį ar laisvai plaukti su viena ar keliomis pagalbinėmis priemonėmis.

Apibendrinant projekto rezultatus, galima teigti, kad vaikams labiausiai sekėsi atlikti žaismingus paruošiamuosius pratimus vandenyje. Vaikai įgijo žinių apie saugų elgesį vandenyje ir sausumoje, savarankiškumo: išmoko nusirengti – apsirengti, neišmėtyti savo daiktų; plaukimo                                                                        inventorių naudoti pagal paskirtį, susitvarkyti darbo vietą po pamokos. Po 10 plaukimo užsiėmimų  62,5 proc. vaikų išmoko plaukti su viena pagalbine priemone, 37,5 proc. vaikų – su dviem pagalbinėm priemonėm, 65,6 proc. geba panerti į gylį, 53,1 proc. atlikti šuolius nuo bokštelio. 34 proc. vaikų nedrąsiai atlieka pratimus, nes turi baimės jausmą vandenyje, nereguliariai lankė plaukimo užsiėmimus ekstremalios situacijos šalyje metu, dėl ligos. Džiugu, kad 50 proc. ugdytinių nusprendė tęsti plaukimo treniruotes, pasibaigus projektui.

Ištvermingiausius, daugiausiai pasiekusius plaukikus pasveikino ir diplomais apdovanojo treneriai bei lopšelio -darželio pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė Remigija Kasputienė.

Džiaugiamės vaikų pasiekimais ir linkime siekti aukštesnių rezultatų. Nuoširdžiai dėkojame Kauno plaukimo mokyklos „Šilainiai“ komandai už pagalbą, įgyvendinant projektą, organizuojant Kauno lopšelio darželio Rasytė“ ugdytiniams plaukimo pamokas.

Informacija Kauno lopšelio-darželio Rasytė“ mokytojos Audronės Kerševičienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Remigijos Kasputienės

Video medžiaga mokytojos Audronės Kerševičienės

 


Finišuoja Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  projektas „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“

Prieš du metus prasidėjęs bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo  projektas „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ finišuoja šių metų pabaigoje. Planuotas vienerius metus projektas užsitęsė dėl COVID 19 pandemijos.   Priešmokyklinukams trunkantys užsiėmimai Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ plaukimo baseine truko beveik dvejus metus. Vaikus, įgijusius pirmuosius plaukimo įgūdžius, keitė naujokai. Pradėję nuo pačių paprasčiausių kvėpavimo ir slinkties pratimų, pirmųjų pasitaškymų vandenyje, naudodami specialiai pritaikytą įrangą – plaukimo lentas bei plaukimo sparnelius, vaikai ne tik mokėsi laikytis ant vandens, bet įgijo pirmuosius plaukimo įgūdžius. Profesonalių trenerių dėka mokymosi procesas buvo paprastesnis, o plaukimo technika taisyklinga. Bendraudami vieni su kitais ir stebėdami vienas kitą, vaikai mokėsi žymiai greičiau. Dalyvaudami šiame projekte mažieji plaukikai įgijo daugiau savarankiškumo, pasitikėjimo savimi, išmoko saugiai elgtis vandenyje bei gavo daug gerų emocijų. Tariame ačiū Kauno plaukimo mokyklos vadovams ir treneriams.

Dabar tėveliai, atėjus vasarai, galės daug ramiau stebėti savo atžalas, besitaškančias prie atvirų vandens telkinių.

Informacija mokytojos Audronės Domanaitienės

img_20211122_100854  img_20211122_101049  img_20211122_101123


DĖMESIO! 

Pratęsus visuotinį karantiną Lietuvos respublikoje, siekiant sumažinti Covid-19 ligos plitimą, informuojame kad iki 2021 m. gegužės 31 d. vykdant  SRF-FAV-2019-1-0284 projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ plaukimo užsiėmimai Kauno plaukimo mokyklos Šilainių baseine nevyks.


DĖMESIO!

Įvedus visuotinį karantiną Lietuvos respublikoje, siekiant sumažinti Covid-19 ligos plitimą, informuojame kad  nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d., vykdant  SRF-FAV-2019-1-0284 projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ atšaukiami plaukimo užsiėmimai Kauno plaukimo mokyklos Šilainių baseine.


DĖMESIO!

Dėl įvedamų apribojimų, siekiant sumažinti Covid-19 koronaviruso plitimą ir LR vyriausybei priėmus sprendimą dėl neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo vykdymo nuotoliniu būdu arba stabdymo,  nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d., vykdant  SRF-FAV-2019-1-0284 projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ atšaukiami plaukimo užsiėmimai Kauno plaukimo mokyklos Šilainių baseine.


Pirmosios plaukimo pamokos

(pagal projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“)

Sunku pasakyti, kas lėmė priešmokyklinukų ir jų tėvelių begalinį norą, kad jų vaikučiai, dar nespėję adaptuotis priešmokyklinėje grupėje, pradėtų lankyti baseiną. „Ar bus šiemet baseinas?“, – klausinėjo tėveliai. „Kada eisim į baseiną?“, – nekantravo vaikai. Kita vertus, suprantamas tėvelių noras, kad, leidžiant vasaras prie vandens telkinių, jų vaikai jaustųsi saugūs. Baseinas kaip tik ir yra ta vieta, kurioje vaikai gali išmokti plaukti, susipažinti su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, išmokti įvertinti savo fizines galimybes konkrečiose situacijose. Vanduo yra gera terpė vaikams sveikai augti ir formuotis: čia jie grūdinasi, formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą.

Visų džiaugsmui, nuo spalio pirmų dienų prasidėjo pirmieji plaukimo užsiėmimai. Pirmosios plaukimo pamokos  daugumai pasirodė labai paprastos. Visi susėdę ant baseino krašto pasitaškė kojomis, pabandė įlipti į baseiną, tačiau pasileisti rankomis nuo sienelės buvo dar nedrąsu. Antras, trečias plaukimo užsiėmimas ir vaikai jau puikiai jautėsi vandens aplinkoje, išmoko išpūsti orą, drąsesni – netgi, plūduriuoti. Tiesa, nemažesni iššūkiai vaikų laukė rūbinėje, juk patiems reikėjo persirengti, nusišluostyti rankšluosčiu, susirinkti savo daiktus ir išsidžiovinti plaukus. Pasirodo, baseinas ne tik plaukimo, bet ir savarankiškumo mokykla. Skirtingai, negu praeitais metais, neatsirado nei vieno, kuris pareikštų, jog daugiau baseino nelankysiąs. Priešmokyklinukų siekis – išmokti plaukti.

Deja, koronaviruso epidemija šalyje sužlugdė vaikų planus, nes, paskelbus karantiną, teko nutraukti plaukimo pamokas baseine. Liko viltis, kad pirmoje klasėje bus galimybė pratęsti plaukimo užsiėmimus, nes baseinas vaikams paliko labai  gerus įspūdžius.

Informacija mokytojos Audronės Domanaitienės

Nuotraukos iš televizoriaus ekrano mokytojos Audronės Kerševičienės

pamokos baseine  Baseine


Vasaros šventė „Mes mažieji olimpiečiai“ Kauno lopšelyje –darželyje „Rasytė“

Skatinant vaikų fizinį aktyvumą, stiprinant sveikatą, Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ vykdo sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“, Mūsų auklėtiniai – priešmokyklinių grupių vaikučiai turėjo galimybę lankyti plaukimo treniruotes Šilainių baseine. Prižiūrimi kvalifikuotų trenerių – Editos Plungienės ir Pijaus Andrijausko – vaikai išmoko taisyklingai kvėpuoti vandenyje, panerti į gylį, nušokti nuo bokštelio, laikytis vandens paviršiuje, įgyti pagrindinius plaukimo įgūdžius. drąsiai jaustis vandenyje plaukdami su pagalbinėmis plaukimo priemonėmis ir be jų.

Vykdant projektą, įstaiga įsigijo 2 karkasinius baseinus, kuriuose, sporto šventės „Mes mažieji olimpiečiai“ metu, ugdytiniai demonstravo plaukimo technikos elementus, dalyvavo įvairiose estafetėse. „Mažieji olimpiečiai“ bėgo, šokinėjo, rinko akmenėlius nuo baseino dugno, taškėsi. Šventėje dalyvavo ne tik priešmokyklinukai, bet ir kiti bendruomenės nariai, nes šiltas vasaros oras ir vanduo suteikia vaikams daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų. Po šventės vaikai buvo apdovanoti atminimo taurėmis, prizais. Direktorė Rita Vaškelienė palinkėjo saugios ir šiltos vasaros.

Informacija meninio ugdymo mokytojos Kristinos Geišienės

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Remigijos Kasputienės

img_20200625_111613img_20200625_111731img_20200625_111548                                                                 20200625_112032 20200625_112043


Šventės “Mes mažieji olimpiečiai” akimirkos įamžintos mokytojos Audronės Domanaitienės parengtame video klipe  https://drive.google.com/file/d/1ZopXrHiiRAnh3ilVUISDFLkgM_yyh5Hh/view?ts=5ef87f8f

… ir raštvedės Viktorijos Krylovos koliažuose

šventės akimirkos


Kauno lopšelyje -darželyje “Rasytė” apsilankė LRT televizijos korespondentai. Juos sudomino vaikų sveikatingumo ugdymas karštą vasaros dieną…

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000112960/darzelio-kieme-lyg-papludimyje-kaune-vaikai-nuo-karscio-gaivinasi-baseinuose


Projektas “Pirmieji grybšniai vandens karalystėje” sugrįžta. Įteikti apdovanojimai už dalyvavimą projekte. Skaityti čia.

sventes-akimirkos

 


Projektas “Pirmieji grybšniai vandens karalystėje” persikelia į virtualią erdvę.

Pasidžiaukime akimirkomis Šilainių baseine, kurias įamžino vaikai savo piešiniuose  “Aš baseine”  . Video sukūrė mokytoja Audronė Domanaitienė.

Peržiūrėti video


Informuojame, kad atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Stabdoma Kauno plaukimo mokyklos veikla  Peržiūrėti

Nuo 2020m. kovo 13d. nevyksta Kauno l/d “Rasytė” priešmokyklinukams plaukimo užsiėmimai Šilainių baseine.

Mūsų partneriai Kauno plaukimo mokykla dalinasi informacija Facebook paskyroje  https://www.facebook.com/pg/kaunopm/posts/


Valio, pusė kelio jau įveikta! Pasidaliname mamos mintimis apie plaukimo pamokėles „Šilainių” baseine. Peržiūrėti straipsnį 

Ugdytinių linksmybės  baseine


Video, kaip rengiamuose renginiuose, supažindinamos grupių bendruomenės su saugiu elgesiu prie vandens, taikomos IK technologijos peržiūrėti video


Mokytojos Audronės Domanaitienės straipsnis “Priešmokyklinukų pasiekimai baseine”.  Peržiūrėti straipsnį


Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų informaciją rasite čia


2019 m. laimėtas Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas  „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“. Peržiūrėti 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis, trukmė  2019 09 02 – 2020-06-02

Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, gerinti jų fizinį parengtumą, mokantis plaukti

 Uždaviniai:

      1. Supažindinti vaikus su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens telkinių pagrindais.

  1. Organizuoti baseine vaikų plaukimo užsiėmimus, leisiančius įgyti pagrindinius plaukimo įgūdžius.

      3.   Įvertinti vaikų pasiekimus, organizuojant “Mažųjų plaukimo varžybas”.

Projekto dalyvių poreikiai

  • Projekto tiesioginiai dalyviai – Kauno lopšelį darželį Rasytė lankantys priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) vaikai (47 vaikai):

dalyvaus saugaus elgesio vandenyje ir šalia vandens telkinių veiklose: pokalbiuose, interaktyvioje edukacinėje -praktinėje veikloje, susitikimuose su profesionaliais gelbėtojais, viktorinoje, lankys plaukimo užsiėmimus, išmoks elementarių plaukimo įgūdžių,  dalyvaus sporto šventėje “Mes mažieji olimpiečiai”, džiaugsis savo pasiekimais.

  • Kauno lopšelio darželio “Rasytė” ikimokyklinio a. vaikai (140 vaikų) dalyvaus: fizinio aktyvumo veiklose, veiklose apie saugų elgesį vandenyje ir šalia vandens telkinių, Sporto šventėje “Mes mažieji olimpiečiai”.
  • Mokytojai (20 mokytojų): dalyvaus interaktyvioje edukacinėje veikloje “Būk saugus vandenyje ir prie vandens telkinių”, paskaitoje “Saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklės”,  įgis I pagalbos suteikimo žinių,  rūpinantis vaikų saugumu, būnant baseine;
  • Į projektą bus įtraukti Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ priešmokyklinio a. vaikų tėvai (47 tėvai): dalyvaudami interaktyvioje veikloje “Būk saugus vandenyje ir prie vandens telkinių”, skaitydami informacinį lankstinuką “Džiaugsmai ir pavojai prie vandens”,  susipažins apie saugų elgesį vandenyje ir šalia vandens telkinių. Tėvai-savanoriai padės vaikus nuvesti ir parvesti iš baseino, stebės vaikų plaukimo užsiėmimus, o vėliau galbūt gaus baseino pasiūlymą tęsti  plaukimo treniruotes.

 

         Lankstinukas “Džiaugsmai ir pavojai pre vandens” Peržiūrėti 

         Infografika “Saugi elgsena vandenyje” Peržiūrėti 

         Lankstinukas  “Nenardykite”  Peržiūrėti 

Skip to content