Sausio mėnesio iššūkis 

    Burnelė-ne šiukšlynas. Skrandis-ne sąvartynas

(Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija)

     Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia projektą „Sveikata visus metus“ ir kviečia Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandas, vaikų ir jaunimo organizacijas, klubus, būrelius bei šeimas, dalyvauti šiame projekte.

PATVIRTINTA

Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centro direktoriaus

2018 m. sausio 15  d. įsakymu Nr.R1-27

 

PROJEKTO „SVEIKATA VISUS METUS“

 NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Projekto „Sveikata visus metus“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, aktyviausių dalyvių skatinimo tvarką.
 2. Projekto organizatorius yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –

LMNŠC).

3. Partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC).

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.
 2. Uždaviniai:

5.1 Aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų  bendruomenių narių                 bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų, šeimų, pavienių asmenų įdirbį siekiant tobulinti   sveikatos stiprinimo veiklas;

5.2. Padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus;

5.3. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, patraukliomis mokiniams formomis;

5.4. Pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius.

                                                                     III. DALYVIAI

 1. Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos.
 2. Komandos narių skaičius nėra ribojamas. Komandoje gali būti įvairaus amžiaus ir skirtingų švietimo įstaigų nariai.
 3. Komandų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos nėra ribojamas.
 4. Komandos darbui vadovauja mokytojas (-ai) / vadovas (-ai).

          IV. VYKDYMO SĄLYGOS

 1. Projekto trukmė – 2018 m. sausio–gruodžio mėn.
 2. Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį iki 10 d. skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis.
 3. Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendina kūrybinius iššūkius.
 4. Norintys dalyvauti (komandos) užpildo registracijos anketą adresu:   https://www.lmnsc.lt/formos/sveikata_visus_metus/
 1. Įgyvendintus iššūkius projekto dalyviai fiksuoja ir juos siunčia:
 1. Komandos kūrybinio darbo reikalavimas – galimybė darbą paviešinti elektroninėje erdvėje.
 2. Siūlomos užduočių atlikimo formos: fotoalbumai (renginių, švenčių akimirkos), piešinių montažai, užduočių knygos, vaizdo kūriniai, reportažai ir kt.
 3. Rekomenduojami formatai: filmuota medžiaga (iki 5 min., avi, mov, 3gp, mp4 formatu) arba skaitmeninė fotografija, paveikslėliai (JPEG, PNG formatu). Kitais formatais atsiųsti darbai taip pat bus priimami.
 4. Darbus vertins LMNŠC direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija.
 5. Vertinant komandos pateiktį atsižvelgiama į: sveikos gyvensenos principų propagavimo ir įgyvendinimo integralumą, įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, pateikimo estetiškumą, teksto minties aiškumą, argumentuotą savo požiūrio ir minčių dėstymą.
 6. Pirmenybė teikiama ilgalaikiams projektams, įgyvendinantiems visų metų iššūkius.
 7. Nuplagijuoti darbai nevertinami.
 8. Atskirai vertinamos ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus grupėse pristatytos pateiktys.
 9. Kiekviename darbe turi būti nurodoma: darbo autorių bei vadovų vardai, pavardės, autorių amžius.
 10. Įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi darbai skelbiami tinklalapyje www.ssus.lt.
 11. Informacija apie projektą viešinama ir partnerio internetinėje svetainėje.
 12. Visoms projekte dalyvavusioms komandoms bus įteikti projekto dalyvių pažymėjimai.
 13. Aktyviausi projekto dalyviai bus kviečiami į baigiamąjį renginį 2018 m. gruodžio mėn.
 14.    Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis,   kviečiami dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose veiklose sveikatos ugdymo temomis.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti pateiktas idėjas ir publikuoti svetainėje www.ssus.lt.
 2. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.

____________________________