Kontaktai ir žemėlapis

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

Adresas: Rasytės g. 5, LT-48128 Kaunas

El. paštas:  rasytesdarzelis@gmail.com

Telefonai:   Direktorius  (8  37)  362  872;

                  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas-dietistas (8  37)  363  461;

                  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštvedys  (8  37)  362  343;

Faksas:        (8  37)  362  872;

Kaip mus rasti?