Viešieji pirkimai

2018 m.

Pirkimų planas 2018 m. (ūkis)

Įvykdyti pirkimai 2018 m.

Ataskaita už ugdymo sąlygų tenkinimą 2018 m.

2017 m.

Žaislinių prekių planuojamų verčių planas

Buitinių prekių ir paslaugų planuojamų pirkimų verčių planas 2017 m.

Įvykdytų paslaugų ir buitinių prekių pirkimų ataskaita 2017 m.

PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 M.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 M. 

Maisto produktų planuojamų verčių planas Parsisiųsti Ms Word formatu

Žaislinių prekių planuojamų verčių planas Parsisiųsti Ms Word formatu

Buitinių prekių planuojamų verčių planas 2016 metams 

Buitinių prekių bei paslaugų ataskaita 2016 m.

Žaislų, ugdymo prekių ataskaita už 2016 m.


2015 M. 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

ŪKIO PREKIŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2015 M. Parsisiųsti Ms Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

PLANUOJAMŲ VERČIŲ PIRKINIŲ PLANAS 2015 M. Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

PIRKIMAI 2015 M. (žaislų pirkiniai) Parsisųsti Ms Word

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

PIRKIMAI 2015 M. (ŪKIO PIRKINIAI) Parsisiųsti Ms Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ” 

PLANUOJAMŲ VERČIŲ PIRKINIŲ PLANAS 2015 M. (ūkio pirkinių vertės) Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ”

PLANUOJAMŲ VERČIŲ PIRKINIŲ PLANAS 2015 M. (žaislų pirkinių vertės) Parsisiųsti Ms Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ’

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO NUO 2015 M. SAUSIO 1 D. Parsisiųsti PDF formatu


2014 M. 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2014 METAMS Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMANETAS 2014 METAMS parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ”

2014 M. PLANUOJAMŲ PIRKINIŲ PLANAS Parsisiųsti MS Word formatu Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LENTELĖ (maistas) parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ”

2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LENTELĖ (ugdymo prekės) Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ”

2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LENTELĖ (ūkis) Parsisiųsti MS Word formatu parsisiųsti Ms Word formatu 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ” 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2014 m Parsisiųsti MS Word formatu 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ”

PIRKINIŲ ATASKAITA UŽ 2014 MParsisiųsti MS Word formatu


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

KVIETIMAS  DALYVAUTI PERKANT MAISTO PREKIŲ TIEKĖJĄ 2012 m. lapkričio 15 d. Parsisiųsti PDF formatu Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 

SUPAPRASTINŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2012 MParsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SKYRIMO Parsisiųsti PDF formatu

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA Parsisiųsti PDF formatu

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS Parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2012 METAMS Parsisiųsti PDF formatu