Veiklos dokumentai

1. KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ” NUOSTATAI   Parsisiųsti PDF formatu

2. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS   Parsisiųsti PDF formatu
 
3. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA   parsisiųsti MS Word formatu
 
4. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ“ STRATEGINIS PLANAS    Skaityti plačiau 
 
5. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMO LENTELĖ    Skaityti plačiau
 
6. BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA  Skaityti plačiau

7. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  2016 m. pritarta redakcija (ZIP formatas)  

8. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS   skenuoti dokumentai (jpg)

9. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ“ VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS

10. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ“ Elektroninio dienyno nuostatai www.musudarzelis.lt 

11. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

12. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO RASYTĖ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

13. KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 


PLANAI

Kauno lopšelio – darželio “Rasytė” 2019m-veiklos-planas

Kauno lopšelio – darželio “Rasytė” 2018m-veiklos-planas

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” 2017 m. veiklos planas

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ” 2016 M. VEIKLOS PLANAS

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ” 2015 M. VEIKLOS PLANAS Parsisiųsti PDF formatu

 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 2014 M. VEIKLOS PLANAS parsisiųsti Adobe.PDF formatu
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ PLANAS parsisiųsti MS Word dokumentu
 
 
KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ” 2012 M. VEIKLOS PLANAS parsisiųsti PDF formatu

ATASKAITOS

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA

 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA 2013 M. parsisiųsti MS Word dokumentu