Įstaigos taryba

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“

direktoriaus 2018 m. spalio  1 d.

įsakymu Nr. V-162

 

 KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

  TARYBOS SUDĖTIS

 

PIRMININKAS – RAMUNĖ JOKUBAUSKIENĖ, „PELIUKŲ“ GR. MAMA

PAVADUOTOJAS – JUSTINA DOVIDĖNIENĖ, „ŽIOGELIŲ“ GR. MAMA

SEKRETORIUS – INGRIDA MARKŪNĖ,  PSICHOLOGĖ 

 

NARIAI:

AUŠRA LECKIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ

STASIJA JANUŠIENĖ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA

ARŪNAS MIKILKEVIČIUS, “KIŠKUČIŲ” GRUPĖS TĖTIS

DAIVA KUSKEVIČIENĖ, VIRĖJA

DALIA RADIMONIENĖ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

VIKTORIJA KRYLOVA, RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ

 

Kauno-lopselio-darzelio “Rasytė” tarybos ataskaita-2017m

Kauno lopšelio – darželio “Rasytė” tarybos ataskaita-2016m