Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

VSP specialistas vykdo:

 • Metodinę, informacinę, organizacinę veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais;
 • Įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių inicijavimą ir dalyvavimą jas įgyvendinant;
 • Nelaimingų atsitikimų prevenciją;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką;
 • Infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką;
 • Pirmosios pagalbos teikimą ir jos koordinavimą;
 • Vaikų teisių sveikatos priežiūros srityje užtikrinimo koordinavimą.

 

Dietistas vykdo:

 • vaikų maitinimo valgiaraščių sudarymą ir derinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • darbuotojų, atsakingų už vaikų maitinimą, konsultavimą sveikos mitybos organizavimą, sveikatos saugos klausimais;
 • įstaigos bendruomenės švietimą sveikos mitybos klausimais;
 • tiekiamų maisto produktų ir jų sandėliavimo kontrolę;
 • maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimą; 
 • įstaigos administracijos informavimą apie nustatytas maisto gaminimo proceso neatitiktis bei priemonių joms pašalinti siūlymą, pažeidimų pašalinimo kontrolę.

  

VSP specialisto (Renata Padleckienė) darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
(1 ir 3 mėn. pirmadienis)

8.00-16.30

nedirba nedirba 8.00-16.30

nedirba

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Dietisto darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-10.00

12.30-14.30

8.00-10.00

12.30-14.30

8.00-10.00

12.30-14.30

8.00-10.00

12.30-14.30

8.00-10.00

12.30-14.30

Rūpimais klausimais galite rašyti rasytesdarzelis@gmail.com

Skambinti tel. +37037363461

 

„Supažindiname tėvelius su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964, Vilnius

Parsisiųsti ADOBE.PDF formatu

Nauja korekcija nuo 2016 m. sausio 1 d.  Parsisiųsti Ms Word formatu