Vaiko priėmimas į įstaigą

PRAŠYMŲ, DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ, PRIĖMIMO GRAFIKAS:

I-V  8:00 – 16:30

Pietų pertrauka 12:30 – 13:00

Gerb. Tėveliai,

          P R I M E N A M E, su savimi turėkite vaiko gimimo liudijimą (nuo 2018 m. sausio 1 d. išrašomi gimimo įrašai) ir pirmumą įrodančius dokumentus.

          Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
         Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
         

         Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
              1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
              2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
              3. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
              4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
             5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
               6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
               7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

          Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 ir 2 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 3-7 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 3-7 punktus,

prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.

Iki malonaus susitikimo.
Viktorija Krylova, atsakingas asmuo už centralizuotą vaikų priėmimą 🙂 

Kilus klausimams galite kreiptis tel. 861463801 arba el. p. rasytesdarzelis@gmail.com

1. Daugiau informacijos rasite savivaldybės puslapyje

 

 

 Vaikų grupės nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Eil. Nr. Grupės pavadinimas Lopšelio/

darželio/

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Vaikų gimimo metai Max. vaikų skaičius grupėje
1. “Lapiukai” Darželio gr. 2013 m. 22
2. “Ančiukai” Lopšelio gr. 2016 m. 15
3. “Boružiukai” Lopšelio gr. 2016 m. 15
4. “Pelėdžiukai” Lopšelio gr. 2016 m. 15
5. “Voveriukai” Priešmokyklinio ugdymo gr. 2012 m. 25
6. “Žiogeliai” Darželio gr. 2014 m. 25
7. “Meškiukai” Darželio gr. 2014 m. 25
8. “Karlsono mažyliai” Priešmokyklinio ugdymo gr. 2012 m. 25
9. “Kiškučiai” Darželio gr. 2015 m. 25
10. “Nykštukai” Darželio gr. 2015 m. 25
11. “Peliukai” Darželio gr. 2013 m. 25

Iš viso įstaigoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. yra 242 vietos. Laisvų vietų neturime. Atsiradus laisvai vietai, skambiname pagal prašymo padavimo datą iš eilės sekančiam stovinčiam/laukiančiam


 

2016-ųjų metų lapkritį startavo naujas projektas www.svietimogidas.lt

Projekto tikslas – didinti lavinimo ir ugdymo informacijos prieinamumą kiekvienam Lietuvos vartotojui, skatinti juos būti atvirais ir reikšti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas, siekti ugdymo įstaigų bendradarbiavimo su jų paslaugų gavėjais bei nuolatinio tobulinimo.

Taip pat yra švietimo renginių kalendorius – tėvams, vaikams.

Daugiau informacijos: http://svietimogidas.lt/apie-mus


 

Mieli Tėveliai,

Šioje Kauno miesto savivaldybės puslapio skiltyje, rasite aktualią informaciją apie laisvas vietas įstaigose Kauno mieste ir kt.

Darželiai

 


Mieli tėveliai,

             Supažindiname su naujai (nuo 2016 m. kovo 15 d.) priimta vaikų priėmimo į įstaigą tvarka. Pasikeitė pirmumai.

1. SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO T-112

2. Kaip ir kiekvienais metais šiemet 2016 m. rugsėjo 1 d. bus komplektuojamos 3 lopšelio grupės po 15 vaikučių, t. y. 45 vaikai.


2014 gim m skelbimas tevams


DĖL MAKSIMALAUS VIETŲ SKAIČIAUS ĮSTAIGOS GRUPĖSE 2015-2016 (nauja 2016-02-15 redakcija)

                  Supažindiname su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu “Dėl švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 35-505 “Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais” pakeitimo” pakeitimo Skaityti plačiau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO Įsakymas dėl vietų skaičiaus 2016-2017 (2016 m. birželio 1 d. 35-380)


TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

     Supažindiname su naujai įsigaliojusia ( nuo 2016 m. sausio 1 d.) patvirtinta vaikučių priėmimo į įstaigą tvarka.

1. Įsakymas atsisiųsti Ms Word formatu

2. Tvarkos aprašas atsisiųsti Ms Word formatu

Informacija apie aprašo 18 punkto pakitimą. SVEIKATOS PAŽYMOS – SKIEPAI https://www.kaunorasyte.lt/specialistu-paslaugos/vyr-slaugytoja-dietiste/vyr-slaugytojos-dietistes-paslaugos/

Pagarbiai,

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” atsakingas asmuo už centralizuotą vaikų priėmimą


Supažindiname tėvelius su aktualia tema !!!

          Nuo 2015 metų liepos 1 dienos Kaune įsigalioja nauja tvarka, pagal kurią į savivaldybės įkurtus darželius nepatekusių vaikų tėvai, savo atžalas vedantys į privačias įstaigas, galės gauti 100 eurų per mėnesį kompensaciją. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje: http://www.kaunas.lt/100euru/