Meninio ugdymo pedagogas (dailė)

    Meninio ugdymo pedagogas (dailė):

  • Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • Organizuoja ir praveda darželio grupėms meno užsiėmimus 1 kartą savaitėje;
  • Rengia ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose įstaigoje, mieste ir respublikoje;
  • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais.

     Meninio ugdymo pedagogės (dailė) Agnės Liščiukaitytės darbo grafikas

Pirmadienis Trečiadienis Penktadienis
 12:30 – 16:50  8:00 – 12:20 8:00 – 12:20

 

 Rūpimais klausimais galite teirautis tel.: 36 34 61, el. paštas: a.lisciukaityte@gmail.com