Meninio ugdymo pedagogas (dailė)

Darželio meninio ugdymo pedagogas (dailė):

  • Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • Organizuoja ir praveda darželio grupėms meno užsiėmimus 1 kartą savaitėje;
  • Rengia ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose įstaigoje, mieste ir respublikoje;
  • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais.

Tėveliai, vaikučiai ir pedagogai priimami:

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
 8:30 – 12:50  8:30 – 12:50 8:30 – 12:50

 

Menų pedagogas Eugenijus Kolmogorcevas (LUKAS) tel.: +370 68 456 229, el. paštas: lukaskolm@yahoo.com