NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAS

Neformaliojo ugdymo mokytojas
  • Organizuoja ir praveda visoms darželio grupėms mokytojas užsiėmimus 2 kartus savaitėje, lopšelio grupėms 1 kartą savaitėje;

  • Organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Vaikų grupelės sudaromos atsižvelgiant į iš gydytojo atneštas pažymas. 

  • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais

  • Rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose vaikų sveikatingumo, fizinio aktyvumo temomis  įstaigoje, mieste ir respublikoje.

  • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.

Į lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytoją galite kreiptis:

  • Kai norite pasikonsultuoti plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais.

Kur ir kaip rasti darželio neformalaus ugdymo mokytoją: 

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8:00 – 12:00
14:45 – 17:15
8:00 – 12:00
14:45 – 17:15
8:00 – 12:00
14:45 – 17:15
8:00 – 12:00
14:45 – 17:15
8:00- 12:00
12:30-15:00
 
 Metodinė veikla penktadieniais 12:30-15:00 val. 

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Kristina Geišienė

Rūpimais klausimais taip pat galite skambinti telefonu 860373714