TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS

          Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais („Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas” (35-607/2011-10-19) su aktualiomis redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir vykdo neformalaus ugdymo būrelius: ritminių šokių, keramikos, anglų kalbos pamokėlės, šachmatų treniruotės.

             Daugiau informacijos apie būrelių grafikus ir kontaktinę informaciją rasite VEIKLA-Trumpalaikė nuoma.