Istorija

TRUMPA ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno lopšelis – darželis „Rasytė“ (iki 1994m. balandžio 21 d.  buvęs 47-as lopšelis – darželis) pradėjo veikti 1986m. rugpjūčio mėnesį.

1986 m. spalio 13 d. – darželio gimtadienis. Pradėjo veikti 4 grupės, kurias lankė apie 130 vaikų;

1986 m. dirbo 8 pedagogai, 12 – techninio personalo darbuotojai.

1987 m. sausio mėn.  jau veikė 12 grupių. Įstaigą lankė apie 300 vaikų.

1997m. sukurtas „Rasytės“ himnas ( teksto autorė O. Ivanauskienė, muz. N. Bagdonavičienės)

 (Nuoroda)

1999m. kiekviena grupė pasirinko pavadinimus („Lapiukai“, „Ančiukai“, „Boružiukai“, „Pelėdžiukai“, „Voveriukai“, „Žiogeliai“, „Meškiukai“, „Karlsono mažyliai“, „Kiškučiai“, „Nykštukai“, „Peliukai“);

    Nuo 2002m. pedagogai dalyvauja tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“.

    Nuo 2004m. įstaiga dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte „Gera pradžia“.

    2007m. tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nare.

     Nuo 2008 m. pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

     Nuo 2010m. aktyviai vykdo Respublikinį projektą „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ („Olimpinė karta“),

     Nuo 2014m.  įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje.