Finansinių ataskaitų rinkiniai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M.

I ketvirtis: 

Ataskaitų I dalis     Ataskaitų II dalis

II ketvirtis:

Ataskaitų I dalis      Ataskaitų II dalis   

Ataskaitų III dalis      Ataskaitų IV dalis

III ketvirtis:

Balansas

IV ketvirtis

ld-rasyte-ataskaitos

2018 M. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESČIO BRUTO

*    *    * 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ (ataskaitos 2016 metais)

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. IV KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

*   *   *

ATASKAITA UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ 2016 M.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖN. BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2016 M.

SĄMATOS 2016 M.

 


 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

DARBUOTOJŲ 2015 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Parsisiųsti PDF formatu

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2015 M. Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 Pasisiųsti PDF formatu

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS

 Parsisiųsti PDF formatu

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS

 Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

Parsisiųsti PDF formatu

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO II DALIS 

Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

PROGRAMŲ SĄMATOS 2015 M. 

2015 m. programos sąmatos


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 

PROGRAMŲ SĄMATOS 2014 M.

parsisųsti Zip formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. IV KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. III KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. II KETVIRTĮ

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. I KETVIRTĮ

Parsiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO“‘RASYTĖ“

DARBUOTOJŲ  VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2014 M.

Parsisiųsti MS Word formatu


KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2013 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2013 M.

Parsisiųsti MS Word formatu