Trumpalaikė nuoma

          Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, vadovaudamasis neformalų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais („Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašas“ (35-607/2011-10-19) su aktualiomis redakcijomis, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu 35-689, 2011-11-24) yra sudariusi ugdymo ir nuomos sutartis ir vykdo neformalaus ugdymo būrelius:

Informacija ruošiama.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus, planuojama, kad būreliai prasidės nuo 2017 m. spalio mėn.

Planuojami nuo spalio mėn. šie būreliai:

  1. Keramikos;
  2. Ritminių šokių;
  3. Šachmatų;
  4. Anglų k.