Įstaigos taryba

 

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                          Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“

                                                                         direktoriaus 2017 m. rugsėjo 24 d.

                                                                         įsakymu Nr. V-160

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“  TARYBOS SUDĖTIS

 

PIRMININKAS –RAMUNĖ JOKUBAUSKIENĖ, „PELIUKŲ“ GR. MAMA

PAVADUOTOJAS – LAIMA ARBATAVIČIENĖ, „KARLSONO MAŽYLIŲ“ GR.  MAMA

SEKRETORIUS – NERINGA BALČAITIENĖ,  IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA

NARIAI:

AUŠRA LECKIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ

STASIJA JANUŠIENĖ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA

JUSTINA DOVIDĖNIENĖ, „LAPIUKŲ“ GR. MAMA

DAIVA KUSKEVIČIENĖ, VIRĖJA

INGRIDA KRINGELIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PaDĖJĖJA

VIKTORIJA KRYLOVA, RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ

 

 

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ tarybos veiklos ataskaita už 2015 metus

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ tarybos veiklos ataskaita už 2014 m. Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ tarybos veiklos ataskaita už 2013 M. parsisiųsti Adobe. PDF formatu