Įstaigos taryba

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 24 d.

įsakymu Nr. V-160

 

 KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“

  TARYBOS SUDĖTIS

 

PIRMININKAS – RAMUNĖ JOKUBAUSKIENĖ, „PELIUKŲ“ GR. MAMA

PAVADUOTOJAS – LAIMA ARBATAVIČIENĖ, „KARLSONO MAŽYLIŲ“ GR.  MAMA

SEKRETORIUS – NERINGA BALČAITIENĖ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA 

 

NARIAI:

AUŠRA LECKIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ

STASIJA JANUŠIENĖ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA

JUSTINA DOVIDĖNIENĖ, „ŽIOGELIŲ“ GR. MAMA

DAIVA KUSKEVIČIENĖ, VIRĖJA

INGRIDA KRINGELIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ PADĖJĖJA

VIKTORIJA KRYLOVA, RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ

 

Kauno-lopselio-darzelio „Rasytė“ tarybos ataskaita-2017m

Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ tarybos ataskaita-2016m