Bendros žinios apie įstaigą

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

Adresas: Rasytės g. 5, LT – 48128 Kaunas

El. paštas:  rasytesdarzelis@gmail.com

Telefonai:    Direktorė tel. (8  37)  362  872

Direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr.slaugytoja (8  37)  363  461;

Direktorės pavaduotoja ūkiui, raštvedė (8  37)  362  343;

Faksas:    (8 37) 362 872

Įstaigos tipas:  ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 191637011

Mokomoji kalba: lietuvių

 

rasyte_logo

Darželio logotipas

   

kauno_herbas

Kauno miesto herbas

logotipas projekto  

ssm_logotipas_copy

„Sveika mokykla“ logotipas